سرخ کن های بدون روغن طی اقساط ۶ ماهه

تمامی محصولات دارای گارانتی طلایی هستند

برای سفارش به صورت اقساط و اطلاعات بیشتر با شماره ۰۹۱۹۰۹۹۴۱۵۰ تماس بگیرید

نام محصول

قیمت و شرایط اقساط

قیمت خرید نقدی

لینک سفارش کالا

سرخ کن مودکس

مدل ۱۰۱۲

۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان

ماهیانه به مبلغ ۱,۴۱۷,۰۰۰ تومان

 ۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان

با ۱۵% تخفیف

برای مشاهده محصول 

کلیک کنید

سرخ کن آزور

مدل ۴۴۳

۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان

ماهیانه به مبلغ ۱,۴۱۷,۰۰۰ تومان

 ۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان

با ۱۵% تخفیف

برای مشاهده محصول

کلیک کنید

سرخ کن آزور

مدل ۴۴۴

۷,۵۰۰,۰۰۰تومان

ماهیانه به مبلغ ۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان

۶,۷۵۰,۰۰۰ تومان

با ۱۰% تخفیف

برای مشاهده محصول

کلیک کنید

سرخ کن آزور

مدل ۴۴۵

۷,۱۰۰,۰۰۰ تومان

ماهیانه ۱,۱۸۳,۰۰۰ تومان

۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان

۸% تخفیف

برای مشاهده محصول

کلیک کنید

سرخ کن میجر

مدل ۵۰۵

۱۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

ماهیانه به مبلغ ۱,۹۱۷,۰۰۰ تومان

۱۰,۲۰۰,۰۰۰ تومان

با ۱۱% تخفیف

برای مشاهده محصول

کلیک کنید

سرخ کن گریمن

مدل ۵۷۵

۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان

ماهیانه به مبلغ ۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان

۶,۳۰۰,۰۰۰ تومان

با ۱۵% تخفیف

برای مشاهده محصول

کلیک کنید

سرخ کن تکنواستیل

مدل 

۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان

ماهیانه به مبلغ ۱,۴۸۳,۰۰۰ تومان

۷,۴۰۰,۰۰۰ تومان

با ۱۷% تخفیف

برای مشاهده محصول

کلیک کنید

سرخ کن فیلیپس

مدل ۹۲۸۰

۸,۹۵۰,۰۰۰ تومان 

ماهیانه به مبلغ ۱,۴۹۲,۰۰۰ تومان

۸,۱۰۰,۰۰۰ تومان

با ۹% تخفیف

برای مشاهده محصول

کلیک کنید

سرخ کن فیلیپس

مدل ۹۲۰۰

۴,۹۵۰,۰۰۰ تومان

ماهیانه به مبلغ ۸۲۵,۰۰۰ تومان

۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان

با ۹% تخفیف

برای مشاهده محصول

کلیک کنید

سرخ کن جی پاس

مدل ۳۷۵۲۷

۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان

ماهیانه به مبلغ ۸۰۰,۰۰۰تومان

۳,۴۶۸,۰۰۰ تومان

با ۱۵% تخفیف

برای مشاهده محصول

کلیک کنید

انواع چای ساز طی اقساط ۴ ماهه

تمامی محصولات دارای گارانتی طلایی هستند

برای سفارش به صورت اقساط و اطلاعات بیشتر با شماره ۰۹۱۹۰۹۹۴۱۵۰ تماس بگیرید

نام محصول

قیمت و شرایط اقساط

قیمت خرید نقدی

لینک سفارش کالا

چای ساز نانیوا

مدل ۴۱۰۰

۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان

ماهیانه به مبلغ ۷۲۵,۰۰۰ تومان

 ۲,۴۶۰,۰۰۰ تومان

با ۱۵% تخفیف

برای مشاهده محصول

کلیک کنید

چای ساز میجر

مدل ۰۹۰

۵,۸۰۰,۰۰۰تومان

ماهیانه به مبلغ ۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان

۵,۲۲۰,۰۰۰ تومان

با ۱۰% تخفیف

برای مشاهده محصول

کلیک کنید

چای ساز میگل

مدل ۲۲۰

۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان

ماهیانه ۷۰۰,۰۰۰ تومان

۲,۴۶۰,۰۰۰ تومان

۱۲% تخفیف

برای مشاهده محصول

کلیک کنید

چای ساز ماهر

مدل ۹۰۲۰

۲,۱۵۰,۰۰۰ تومان

ماهیانه به مبلغ ۵۴۰,۰۰۰ تومان

۱,۹۳۰,۰۰۰ تومان

با ۱۰% تخفیف

برای مشاهده محصول

کلیک کنید

چای ساز تکنواستیل

مدل ۱۴۱۰

۳,۹۸۰,۰۰۰ تومان

ماهیانه به مبلغ ۹۹۵,۰۰۰ تومان

۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان

با ۱۲% تخفیف

برای مشاهده محصول

کلیک کنید

چای ساز صفحه ای کاستلو

مدل ۲۱۰

۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان

ماهیانه به مبلغ ۷۷۵,۰۰۰ تومان

۲,۶۳۰,۰۰۰ تومان

با ۱۵% تخفیف

برای مشاهده محصول

کلیک کنید

چای ساز AEC

مدل ۲۱۰۰

۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان 

ماهیانه به مبلغ ۱,۱۲۵,۰۰۰ تومان

۳,۷۳۰,۰۰۰ تومان

با ۱۷% تخفیف

برای مشاهده محصول

کلیک کنید

چای ساز فکر

مدل

۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان

ماهیانه به مبلغ ۷۲۵,۰۰۰ تومان

۲,۷۵۰,۰۰۰ تومان

با ۵% تخفیف

برای مشاهده محصول

کلیک کنید

تمامی خردکن ها طی اقساط ۶ ماهه

تمامی محصولات دارای گارانتی طلایی هستند

برای سفارش به صورت اقساط و اطلاعات بیشتر با شماره ۰۹۱۹۰۹۹۴۱۵۰ تماس بگیرید

نام محصول

قیمت و شرایط اقساط

قیمت خرید نقدی

لینک سفارش کالا

خردکن مودکس

مدل ۳۰۰

۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان

ماهیانه به مبلغ ۳۵۰,۰۰۰ تومان

 ۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان

با ۱۰% تخفیف

برای مشاهده محصول 

کلیک کنید

خرد کن کویین هوم

مدل ۵۱۳۰

۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان

ماهیانه به مبلغ ۲۸۳,۰۰۰ تومان

 ۱,۴۴۵,۰۰۰ تومان

با ۱۵% تخفیف

برای مشاهده محصول

کلیک کنید

خردکن ساپر

مدل ۵۰۰

۲,۱۵۰,۰۰۰تومان

ماهیانه به مبلغ ۳۵۸,۰۰۰ تومان

۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان

با ۱۲% تخفیف

برای مشاهده محصول

کلیک کنید

خردکن مک استایلر

مدل ۸۸۹

۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان

ماهیانه ۴۶۷,۰۰۰ تومان

۲,۳۸۰,۰۰۰ تومان

۱۵% تخفیف

برای مشاهده محصول

کلیک کنید

خردکن بلانزو

مدل ۱۰۳۵

۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان

ماهیانه به مبلغ ۳۰۰,۰۰۰ تومان

۱,۵۳۰,۰۰۰ تومان

با ۱۵% تخفیف

برای مشاهده محصول

کلیک کنید

خردکن بیکا پلاس

مدل ۱۲۱۰

۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان

ماهیانه به مبلغ ۳۸۳,۰۰۰ تومان

۲,۰۷۰,۰۰۰ تومان

با ۱۰% تخفیف

برای مشاهده محصول

کلیک کنید

خردکن جی پاس

مدل ۴۲۰۲۴

۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان

ماهیانه به مبلغ ۳۰۰,۰۰۰ تومان

۱,۵۳۰,۰۰۰ تومان

با ۱۵% تخفیف

برای مشاهده محصول

کلیک کنید